1) De boekingen die via deze website worden gedaan, worden verstrekt door officiële leveranciers, die door deze site worden gekozen. Onze leveranciers moeten als gebonden agenten hun diensten nakomen. Onze leveranciers zijn leden van de Society of Ticket Agents and Retailers (STAR) en werken volgens de gedragscode die STAR voor zijn leden bepaalt. Voor meer informatie over STAR surft u naar www.star.org.uk.

2) Tickets of arrangementen kunnen niet worden geruild of geannuleerd.

3) Deze site treedt uitsluitend als tussenpersoon op en heeft geen controle over de evenementen of de locaties.

4) De verkoop van tickets is onderhevig aan de regels van de organisator van het evenement/de locatie en zijn op verzoek verkrijgbaar. De organisator van het evenement/de locatie behoudt zich het recht voor wijzigingen in de geadverteerde arrangementen of de aangekondigde artiesten aan te brengen, de toegang te weigeren en laatkomers te vragen te wachten de zaal binnen te gaan tot er zich een geschikt moment voordoet.

5) Als de items die via deze site zijn aangeschaft, worden doorverkocht of voor winstgevende of commerciële doeleinden door iemand anders dan deze site, de organisator van het evenement of de locatie worden overgedragen, kan de houder toegang worden geweigerd of uit de locatie worden gezet.

6) Alle weergegeven prijzen geven afzonderlijk de nominale waarde van de tickets, de toepasselijke verwerkingskosten voor de betaling, reserveringskosten en de toepasselijke verzendingskosten aan. Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing).

7) Tickets en items die op deze site door klanten buiten Groot-Brittannië worden aangeschaft, kunnen op de datum van de uitvoering op de locatie van het evenement of bij aankomst in het hotel, restaurant of attractie worden afgehaald. Tickets worden uitsluitend naar het opgegeven factuuradres van de creditcardhouder gestuurd.

8) Uw naam en adres worden door deze site bewaard. Deze informatie wordt niet aan andere organisaties bekendgemaakt, verkocht of met derden gedeeld. Deze site stuurt u mogelijk van tijd tot tijd per e-mail of per post informatie toe die volgens de site interessant voor u kan zijn. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard door officiële leveranciers dat deze informatie uitsluitend voor het verweken van uw reservering en niet voor langlopende marketingdoeleinden mag gebruiken.

9) Klachten en problemen: indien u klachten hebt of problemen hebt, dient u de leverancier van de diensten in kwestie onmiddellijk op de hoogte te brengen (inclusief het restaurant of hotel) op het tijdstip waarop de problemen zich voordoen. Alle klachten dienen schriftelijk aan ons te worden meegedeeld en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden. Houd er rekening mee dat alle klachten binnen 14 dagen na het voorval bij ons dienen te zijn.

10) Opmerking: voor alle tickets met korting wordt een toeslag van £1,50 aangerekend als de reservering telefonisch werd gemaakt.

11) De houder van het ticket heeft alleen recht op een zitplaats van een waarde die overeenkomt met deze die op het ticket wordt vermeldt. LondonMusicals.nl en het management van de locatie behouden zich het recht voor om een alternatieve zitplaats toe te wijzen.

Door via dit systeem tickets te kopen, gaat u met de bovenstaande voorwaarden akkoord.